หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 15 งาน

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณโครงการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

• วิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล
• จัดทำประมาณการผลการดำเนินงานของกลุ่
วันที่ 6 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. วิศวกรโครงการ

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

แยกแยะ รวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 6 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

• งานจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงงาน และปฏิบัติการซ่อมบำรุง
• ติดต่อ Supplier เปรียบเทียบ Spec
วันที่ 6 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Business Solution Analyst นักวิเคราะห์ระบบ

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

1.ควบคุม ดูแล วางแผนการ Implement ERP อย่างเหมาะสม
2.ปรับปรุงระบบ ERP ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
3.ควบคุ
วันที่ 6 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. วิศวกรโยธา

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ และเอกสารก่อสร้างของผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา
2.ประสานงาน ตรวจสอบ กำกับดูแ
วันที่ 6 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. วิศวกรโครงการพิเศษ

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

1.ดูแล ควบคุม งานก่อสร้าง งานการผลิต งานติดตั้งเครื่องจักร
2.ติดตามแผนงานให้ประสบผลสำเร็จตามระยะเวล
วันที่ 6 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่ธุรการแปลง

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

1.ควบคุมเงินสดย่อย
2.จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
3.จัดทำ Stock สินค้า วัตถุดิบ ฯลฯ
4.พิมพ์หนังสือ เอกสารข
วันที่ 6 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ลพบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. วิศวกรเครื่องกล

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

1.จัดทำ TOR งานเครื่องกล
2.จัดทำ BOQ งานเครื่องกล
3.สำรวจและติดตามความคืบหน้าของทุกโครงการ
4.รายง
วันที่ 6 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. วิศวกรไฟฟ้ากำลัง

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

1.ออกแบบ และตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำลังของโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าทั้งหมด
2.จัดทำ TOR งานโครงการโรงไฟฟ้าท
วันที่ 6 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. วิศวกรเครื่องมือควบคุม Instrument

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

1.ออกแบบ และตรวจสอบระบบควบคุมทั้งหมดของโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้า
2.จัดทำ TOR งานโครงการทั้งหมดของโรง
วันที่ 6 ส.ค. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

1. เช็คและรับสินค้าตามใบรับและบันทึกข้อมูล
2. ตรวจสอบหาสาเหตุกรณีพบสินค้าเสียหาย จัดทำรายงานแจ้งแก่
วันที่ 6 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกร Instrument (โรงไฟฟ้า)

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

1.งาน Engineer & Construction of Power Plant
2.วางแผน ตรวจสอบ งานด้านวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า
3.ตรวจสอบ
วันที่ 6 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Programmer

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

1. พัฒนา และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย รวดเร็วต่อการใช้งาน
2. ดูแล และปรับปรุงระ
วันที่ 30 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. นิติกร

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

1.รับผิดชอบงานด้านนิติกรรมสัญญา
2.จัดทำ ตรวจสอบสัญญาของบริษัท
3.งานอื่นๆทางด้านกฎหมาย ตามที่ได้รับ
วันที่ 30 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

1. ต้อนรับแขก หรือผู้มาติดต่อกับองค์กร
2. รับโทรศัพท์เพื่อติดต่อหมายเลขภายใน
3. ทำหน้าที่ตอบข้อซัก
วันที่ 30 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี